مسیر صفحه جاری : اخبار»بایگانی اخبار
بایگانی اخبار
تفاهم نامه کانون سراسری و نزاجا برای تامین واحدهای مسکونی
سه شنبه, مهر 25, 1396 by دبیرخانه انجمن

تفاهم نامه کانون سراسری و نزاجا برای تامین واحدهای مسکونی

?????? ?????...
برگزاری دوره های آموزشی در اتاق بازرگانی تبریز
سه شنبه, شهريور 14, 1396 by دبیرخانه انجمن

برگزاری دوره های آموزشی در اتاق بازرگانی تبریز

?????? ?????...
تأمین واحدهای مسکونی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه, شهريور 01, 1396 by دبیرخانه انجمن

تأمین واحدهای مسکونی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

?????? ?????...
دوره آموزشیHSEدر زمینه های حفاری و گودبرداری
چهارشنبه, مرداد 04, 1396 by دبیرخانه انجمن

دوره آموزشیHSEدر زمینه های حفاری و گودبرداری

?????? ?????...
دوره های آموزشی بیمه- حقوق تجارت
چهارشنبه, مرداد 04, 1396 by دبیرخانه انجمن

دوره های آموزشی تأمین اجتماعی- حقوق تجارت- دعاوی و دادرسی

?????? ?????...
آئین نامه اجرایی ماده(77) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
چهارشنبه, خرداد 24, 1396 by دبیرخانه انجمن

آئین نامه اجرایی ماده(77) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

?????? ?????...
بخشودگی جرایم تأخیر در اخذ پایانکار مساکن مهر شهرجدیدسهند
دوشنبه, خرداد 22, 1396 by دبیرخانه انجمن

بخشودگی جرایم تأخیر در اخذ پایانکار مساکن مهر شهرجدید سهند

?????? ?????...
معرفی برترین شرکت های منطقه شمالغرب کشور
يکشنبه, خرداد 21, 1396 by دبیرخانه انجمن

برگزاری همایش معرفی برترین شرکت های منطقه شمالغرب کشور

?????? ?????...
معرفی برترین شرکت های منطقه شمالغرب کشور
يکشنبه, خرداد 21, 1396 by دبیرخانه انجمن

برگزاری همایش معرفی برترین شرکت های منطقه شمالغرب کشور

?????? ?????...
نظرسنجی درخصوص پیش نویس های غیرقابل استناد ویرایش مبحث پنجم
شنبه, ارديبهشت 09, 1396 by دبیرخانه انجمن

نظرسنجی درخصوص پیش نویس های غیرقابل استناد ویرایش مبحث پنجم

?????? ?????...
پیام تبریک رئیس محترم کانون سراسری
چهارشنبه, اسفند 25, 1395 by دبیرخانه انجمن

پیام تبریک رئیس محترم کانون سراسری انبوه سازان

?????? ?????...
پیام تبریک رئیس محترم کانون سراسری
چهارشنبه, اسفند 25, 1395 by دبیرخانه انجمن

پیام تبریک رئیس محترم کانون سراسری انبوه سازان

?????? ?????...
دوره آموزشی« تشریح قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی»
چهارشنبه, بهمن 20, 1395 by دبیرخانه انجمن

دوره آموزشی« تشریح قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی»

?????? ?????...
دوره آموزشی« تشریح قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی»
چهارشنبه, بهمن 20, 1395 by دبیرخانه انجمن

دوره آموزشی« تشریح قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی»

?????? ?????...
انتخاب مجدد آقای مهندس برزگر بعنوان ریاست هیأت مدیره کانون سراسری
چهارشنبه, بهمن 06, 1395 by دبیرخانه انجمن

انتخاب مجدد آقای مهندس برزگر بعنوان ریاست هیأت مدیره کانون سراسری

?????? ?????...
عدم وجود مجوز برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث شده اند
يکشنبه, دي 05, 1395 by دبیرخانه انجمن

عدم وجود مجوز برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث شده اند

?????? ?????...
عدم وجود مجوز برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث شده اند
يکشنبه, دي 05, 1395 by دبیرخانه انجمن

عدم وجود مجوز برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث شده اند

?????? ?????...
گزارش مجمع عموی عادی مورخ 95/9/16 انجمن انبوه سازان
پنجشنبه, آذر 25, 1395 by دبیرخانه انجمن

گزارش مجمع عموی عادی مورخ 95/9/16 انجمن انبوه سازان مسکن استان

?????? ?????...
گزارش مجمع عموی عادی مورخ 95/9/16 انجمن انبوه سازان
پنجشنبه, آذر 25, 1395 by دبیرخانه انجمن

گزارش مجمع عموی عادی مورخ 95/9/16 انجمن انبوه سازان مسکن استان

?????? ?????...
گزارش مجمع عموی عادی مورخ 95/9/16 انجمن انبوه سازان
پنجشنبه, آذر 25, 1395 by دبیرخانه انجمن

گزارش مجمع عموی عادی مورخ 95/9/16 انجمن انبوه سازان مسکن استان

?????? ?????...