مسیر صفحه جاری : اخبار
اخبار و رویدادها
برنامه جلسات کمیسیونهای تخصصی انجمن انبوه سازان استان
چهارشنبه, ارديبهشت 10, 1393 by روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان آ.ش

بررسی و تدوین برنامه عملیاتی در دستور کار کمیسیونهای تخصصی انجمن قرار گرفت.

?????? ?????...
آگهی شناسایی پیمانکار ابنیه
چهارشنبه, فروردين 27, 1393 by روابط عمومی

داره کل فرودگاه های استان خوزستان در نظر دارد انجام پروژه ذیل را از طریق قانون برگزاری مناقصات (مناقصه محدود ) به پیمانکار واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید.

?????? ?????...
برگزاری نوزدهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات، لوازم و مصالح ساختماني تبریز
چهارشنبه, فروردين 27, 1393 by روابط عمومی

نوزدهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات، لوازم و مصالح ساختماني ایران – تبریز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز از 16 الی 19 اردیبهشت برگزار می شود.

?????? ?????...
آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران
چهارشنبه, فروردين 27, 1393 by روابط عمومی

اداره کل زندانهای استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد از پیمانکاران واجد رایط با مشخصات مشروحه ذیل جهت ارزیابی توان اجرای کار دعوت به عمل آورد.

?????? ?????...