مسیر صفحه جاری : اخبار
اخبار و رویدادها
برگزاری اولین جلسه هماهنگی کمیسیونهای تخصصی انجمن انبوه سازان استان
شنبه, ارديبهشت 27, 1393 by روابط عمومی انجمن

روسا و دبیران کمیسیونها بر لزوم تسریع در فعالیتها،هماهنگی و انسجام کاری کمیسیونها تاکید کردند.

?????? ?????...
برنامه جلسات کمیسیونهای تخصصی انجمن انبوه سازان استان
چهارشنبه, ارديبهشت 10, 1393 by روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان آ.ش

بررسی و تدوین برنامه عملیاتی در دستور کار کمیسیونهای تخصصی انجمن قرار گرفت.

?????? ?????...
برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون پی گیری های اداری
سه شنبه, ارديبهشت 09, 1393 by روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان آ.ش
?????? ?????...