مسیر صفحه جاری : اخبار
اخبار و رویدادها
آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران
چهارشنبه, فروردين 27, 1393 by روابط عمومی

موضوع مناقصه : احداث ساختمان ندامتگاه 350 نفره خاش - برآورد هزینه اجرای کار : حدود 80 میلیارد ریال- مدت اجرا: 24 ماه شمسی - محل اجرا: شهر خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان - حداقل پایه مورد مزایده: پایه 3 در رشته ساختمان و پایه 4 تاسیسات - مشاور: مهندسین مشاور ترسیم بنای پارس - سطح کار زیربنا : 5100 متر مربع - سطح تقریی محوطه سازی: 7600 متر مربع - نوع پیمان : انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیر بنا و به صورت سرجمع مطابق بخشنامه 5/64/100 مورخ 89.2.4 بر اساس فهارس بهای پایه ابنیه و تاسیسات سال 1392 و تعدیل رشته ای متوسط زمان اجرا.
آدرس دریافت و تحویل اسناد: زاهدان انتهای بلوار نرسیده به بلوار جمهوری - اداره کل زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی استان سیستان و بلوچستان قسمت اداره امور مالی و پشتیبانی تلفن تماس 2448242-0541 همراه 09153412459 شماره فکس 2443230-0541 مراجعه نمایند. ضمنا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی حداکثر یک هفته کاری پس از درج آگهی دوم به آدرس فوق مراجعه و حداکثر تا ده روز پس از دریافت اسناد نسبت به تحویل آن در مقابل دریافت رسید اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.