مسیر صفحه جاری : اخبار
اخبار و رویدادها
آگهی شناسایی پیمانکار ابنیه
چهارشنبه, فروردين 27, 1393 by روابط عمومی

موضوع پروژه: احداث سالن طرح توسعه ترمینال داخلی فروگاه بین المللی اهواز 
مشخصات پروژه: سازه ( سازه فضاکار) پوشش سقف ( ریپ فکس) - نمای جنوبی ( شیشه و کامپوزیت) - سقف کاذب (کناف ضد حریق ) - احداث سرویسهای بهداشتی داخل سالن - جابجایی تاسیسات برقی و مکانیکی زیرزمینی و هوایی در محدوده احداث سالن به خارج از محدوده.
محل اجرای مناقصه: فرودگاه بین المللی اهواز 
مبلغ با آورد اولیه : 48.000.000.000 ريال ( از محل اعتبارت عمرانی - استانی)
کارفرما : اداره کل فرودگاه های استان خوزستان
محل تحویل فرمهای ارزیابی کیفی: فروگاه اهواز - ساختمان اداری - طبقه دوم امور قراردادها - تلفن 4454304
شرایط عمومی متقاضی: شرکت های ساختمانی با حداقل پایه 3 ( سه ) ابنیه که در زمینه پروژه فوق تجربه و دانش فنی کافی دارند باید روزمه کامل خود را که شامل : اساسنامه شرکت - آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت ( چاپ روزنامه رسمی ) در صورت نداشتن تغییرات ارائه گواهی از اداره ثبت شرکت ها - لیست امکانات و ماشین آلات و نیروی متخصص - گواهی صلاحیت پیمانکار و رتبه بندی - (رتبه 3 ابنیه از استانداری یا معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ) داشتن ظرفیت خالی - ارائه تصوثر قراردادهای کاری به همراه مفاصا حسابهای مربوطه - رضایت نامه از کارفرماهای قبلی - توان مالی و لیست ریالی قراردادهای قبلی و در دست اقدام - بیلان کارهای انجام شده و یا درست اقدام با موضوع ساختمانی - و سایر مدارک مورد نیاز در روزنامه ....) می باشد جهت بررسی و ارزیابی کیفی حداکثر تا روز شنبه مورخ 93.1.23 ساعت 14 بعد از ظهر به آدرس اهواز : خیابان آزادگان - جنب سینما ساحل - ساختمان ساحل - طبقه سوم واحد هشت تلفن 2235755 شرکت مهندسین مشاور آباداندیش کیان تحویل نمایند.
تذکرات مهم: 
از آنجام که مقرر است پروژه از طریق مناقصه محدود و با ارسال دعوت نامه رسمی به شرکت های انتخابی انجام پذیرد . لذا ارائه مدارک در روزمه هیچگونه حقی را برای متقاضیان شرکت در مناقصه ایجاد ننموده و این اداره کل در رد یا قبول پاکات و یا دعوت از یک یا کلیه شرکت ها مختار است.
به پاکات روزمه ای که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کلیه هزینه های چاپ آگهی شناسایی پیمانکاران در روزنامه های محلی و عمومی بر عهده برنده مناقصه محدود خواهد بود.
http://iets.mporg.ir