مسیر صفحه جاری : اخبار
اخبار و رویدادها
ثبت نام برای دوره آموزشی مالیات در انجمن انبوه سازان استان
دوشنبه, خرداد 19, 1393 by روابط عمومی انجمن

همکاران محترم

باسلام
         به منظور ارتقاء سطح آگاهی همکاران محترم درخصوص موارد مربوط به کار و کارگری – مالیات – بیمه و سایر موارد مرتبط کلاسهای آموزشی و جلسات پرسش و پاسخ در محل انجمن برگزار خواهد شد درهمین راستا اولین جلسه مربوط به موارد مالیاتی اعم از عملکرد – مالیات ارزش افزوده و مالیات موضوع ماده 169 مکرر در روزسه شنبه 20 خرداد ساعت 16 تشکیل خواهد شد علی هذا از همکارانی که علاقمند به شرکت در این جلسات می باشند درخواست می گردد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 
                                                                   
                                                                                        انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان
                                                                                                     آذربایجان شرقی