مسیر صفحه جاری : اخبار
اخبار و رویدادها
انتخابات هیأت رئیسه کانون سراسری برگزار شد
پنجشنبه, بهمن 08, 1394 by

 سیصد و شصت و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران درحالی برگزار شد که مهمترین بند دستورالعمل این جلسه برگزاری انتخابات هیأت رئیسه برای یکسال آینده بود. بدین منظور مطابق با ماده 29 اساسنامه این کانون برای یکسال باقیمانده از دوره چهارم هیأت مدیره اسامی نفرات زیر انتخاب گردیدند:
1-      جناب آقای مهندس جمشید برزگر – رئیس هیأت مدیره ( با اتفاق آرا)
2-      جناب آقای مهندس محمود احمد شعربافی – نایب رئیس هیأت مدیره ( با اتفاق آرا)
3-      جناب آقای مهندس سید محمد مرتضوی – خزانه دار( با اکثریت آرا)
4-      جناب آقای مهندس فرشید پورحاجت –  دبیرو عضو هیات مدیره ( با اکثریت آرا)