مسیر صفحه جاری : اخبار
اخبار و رویدادها
هیات مدیره و بازرسان انجمن انبوه سازان با دکتر مجید خدابخش استاندار جدید آذربایجان شرقی دیدار کردند
چهارشنبه, آبان 17, 1396 by دبیرخانه انجمن

صبح روز دوشنبه  پانزدهم آبانماه در دیدار اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن انبوه سازان با آقای دکتر خدابخش استاندار محترم آذربایجان شرقی که به منظور آشنایی با نظرات و استفاده از رهنمودهای ایشان دربخش ساخت وساز مسکن وساختمان در دفتر ایشان تشکیل گردید و درخصوص موارد مهمی پیرامون موانع و مشکلات فراروی  صنعت مسکن وساختمان از جمله : تأمین نقدینگی مورد نیاز پروژه های مختلف در صنعت مسکن وساختمان، مکانیسم های تخصیص تسهیلات کم بهره، رفع معضل بافت های فرسوده ،ناکارآمد، حاشیه ای و  سکونتگاه های غیررسمی تبریز و هزینه های جانبی دستگاه های خدمات رسان مطرح و پیشنهادات راهبردی در این خصوص بیان گردید. آقای دکتر خدابخش نیز با ابراز تمایل در همکاری استانداری با انجمن انبوه سازان در عقد قرارداد سرمایه گذاری در بخش های مختلف ساخت وساز خصوصاً بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی تبریز، قول مساعد دادند درخصوص کاهش هزینه های جانبی دستگاه های خدمات رسان دستورات مقضی صادر نمایند.