مسیر صفحه جاری : مکاتبات
مکاتبات
 عنواناندازه تاریخ ایجادکلیک ها
فرم های طرح انتخاب انبوه سازان برتر93.50 KBدانلود1394/05/140
نامه سازمان ملی زمین و مسکن به کانون سراسری733.31 KBدانلود1393/06/220
فراخوان طرح معماری سال تبریز1.22 MBدانلود1393/05/130
شرکت های مجاز آسانسور482.36 KBدانلود1393/05/130
فراخوان جذب سرمایه گذاری884.76 KBدانلود1393/05/130
واگذاری سهام شرکت عمران مسکن سازان1.25 MBدانلود1393/05/110
انعکاس مشکلات730.29 KBدانلود1393/04/310
شورای مسکن 93/3/111.54 MBدانلود1393/04/14627
آگهی فروش زمین شرکت کوثر آذربایجان1.39 MBدانلود1393/03/17726
دستورالعمل تقسیط بیمه ساختمانی595.41 KBدانلود1393/03/05670
نامه به رییس شورای شهر1.33 MBدانلود1393/02/20675
نامه به کانون سراسری329.19 KBدانلود1393/02/09706
نامه به معاون اول رییس جمهور441.81 KBدانلود1393/02/09710
نامه به فرمانداری تبریز259.41 KBدانلود1393/02/09718
نامه به انجمنهای استانی316.90 KBدانلود1393/02/09663
نامه به انجمنهای استانی312.31 KBدانلود1393/02/09684
نامه به دکتر لاریجانی362.16 KBدانلود1393/02/09701
نامه به مجلس529.81 KBدانلود1393/02/09644
نامه به مجلس578.66 KBدانلود1393/02/09645
نامه به قائم مقام وزارت راه و شهرسازی مهندس مهرآبادی441.81 KBدانلود1393/02/09710
نامه به وزیر راه787.45 KBدانلود1393/02/09652
نامه به وزیر راه1.68 MBدانلود1393/02/09666
نامه به وزیر راه426.98 KBدانلود1393/02/09629
نامه به وزیر کشور 384.23 KBدانلود1393/02/09646